27. 02. 2012.

"I choose my choice"

U jednoj od epizoda serije Seks & grad, Šarlot objavljuje da nakon udaje namerava da napusti posao (vodi jako uspešnu galeriju na Menhetnu) kako bi se posvetila mužu i kasnije detetu (deci). Na prigovore prijateljice Mirande (uspešna advokatica na Menhetnu) Šarlot odgovara ponavljanjem da je to njen izbor i da ima prava da ga izabere. Scena se završava time što Miranda odlazi, a Šarlot za njom viče "I choose my choice!" (biram svoj izbor).

Šarlot - žena
Međutim da li je to što Šarlot radi zaista činjenje izbora? Društvo od nje očekuje da se uda, posveti se mužu, rodi decu i posveti se porodici. U SAD-u se ovo jasno poručuje poreskom politikom (bračni parovi sa samo jednim zaposlenim supružnikom uživaju poreske olakšice). Samim time, ona ne čini izbor, ona samo preuzima ulogu koja joj je namenjena i koja je spremno čeka. To je kao da kažete da je osoba koja je pustila da je rečna struja nosi, u stvari plivala. I to je sasvim u redu; Šarlot ima prava da preuzme namenjenu joj ulogu, ili osoba može da se samo pusti niz reku. Problem nastaje kada se za taj poduhvat očekuje nagrada.

Nagrađivanje osoba koje su pravilno usvojile rodne uloge je stvar prošlosti. Svet je prestao da funkcioniše na taj način kada su se žene izborile za aktivno učešće u javnoj sferi. Sa svakom novom generacijom nagrada za usvajanje rodne uloge je sve manja. Pre no što nastavimo dalje da pomenem da se ta nagrada delimično sastojala u društvenom statusu. Drugi deo nagrade se sastojao u pravu na kažnjavanje onih koji nisu preuzeli namenjene im uloge. I jedno i drugo još uvek važi, mada u daleko manjoj meri [1].

12. 02. 2012.

Advokatica protiv pirana


Kada se isti članak pojavi na dva sajta u roku od tri dana, možemo pretpostaviti da se u članku krije izuzetno bitna informacija koja mora doći (što pre) do što većeg broja ljudi, odnosno izuzetno bitna informacija koju što veći broj ljudi mora zapamtiti. Jedan takav članak se pojavio 8.2.2012. na sajtu B92, i zatim 12.2.2012. na sajtu Blic-a. Možemo otići i još jedan korak nazad i videti da je članak prenet (preuzet) iz Daily Mail-a (na njihovom sajtu objavljen 6.2.2012.

Informacija koju članak prenosi je sledeća:
Bogati muškarci su u opasnosti od toga da ih u krevet odvuku žene koje žele namerno da zatrudne. „Žene pirane“ kako su nazvane, u rađanju deteta dobrostojećem čoveku vide šansu da i same poboljšaju finansijsko stanje.
Termin žene pirane je skovala advokatica Dijana Benusi koja je između ostalog izjavila:
“Brak više nema isti smisao i značaj koji je imao ranije. Žene sada žele samo da imaju bebu. Bebe postaju jedna vrsta modnog trenda, možemo slobodno da kažemo trofeji. Za neke žene rađanje deteta je napredak u karijeri. Praktično dobijaju pare da ostanu kod kuće i brinu o detetu. Zahvaljujući tome što rode bebu, mogu da žive bezbrižno narednih 18 godina”.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...