25. 11. 2013.

25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Prenosim saopštenje Mreže ŽENE PROTIV NASILJA:

FEMICID U SRBIJI
01.januar - 21. novembar 2013. godine

Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola. [1]

U Srbiji je od 01. januara do 21. novembra 2013. godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijena 41 žena, govore medijski članci koje je analizirala Mreža Žene protiv nasilja. Prošle godine u Srbiji ubijene su 32 žene, 2011. godine 29 žena, a 2010. godine 26 žena. To znači da broj ubijenih žena u porodično partnerskom kontekstu u Srbiji iz godine u godinu raste.

U 2013. godini, kao i predhonih godina, sve ubijene žene su poznavale učinioca, a od toga deset žena ubio je sin, deset suprug, devet partner, tri bivši partner, dve bivši suprug, dve bratanac i dve vanbračni suprug. Jednu ženu ubio je vanbračni partner, jednu unuk i jednu svekar.

Četrnaest žena ubijeno je nožem, dvanaest pištoljem, dve sekirom, dve su udavljene. Jedna žena je pretučena, jedna ubijena lovačkom puškom, a devet žena ubijeno je na druge načine[2].

Dvadeset ubistava desilo se u kući/stanu koji je zajedničko vlasništvo, jedanaest u njenoj kući/stanu, a deset u drugim prostorima[3]

Četiri žene je bila starosti od 18 do 25 godina, četiri starosti od 26 do 35 godina, sedam starosti od 36 do 45 godina i devet starosti od 46 do 55 godina. Pet žena je bilo starosti od 56 do 65 godina, a dvanaest žene su bile starosti preko 65 godina. Pedeset i osam osoba ostalo je bez majke, od toga su 16 maloletna deca.

11 od 41 žene prijavile su nasilje i pre nego što se ubistvo desilo, dok je u ostalim slučajevima nepoznato da li je žena prijavljivala nasilje pre nego što se ubistvo desilo.

Važno je napomenuti da je minimum 41 žena ubijena. Pretpostavljajući da nisu svi slučajevi ubistava dospeli u medije, postoji osnovana sumnja da je ovaj broj i veći. Državne institucije imaju ogromne ingerencije u zaštiti života i bezbednosti građana/-ki. Imajući to u vidu, smatramo da država mora da obezbedi ostvarivanje prava žena i odgovarajućim sredstvima, bez odlaganja, sprovodi politiku sprečavanja, kažnjavanja i iskorenjivanja nasilja prema ženama i njegovog najbrutalnijeg oblika, femicida.

NI JEDNA ŽENA MANJE – NI JEDNA MRTVA VIŠE!

Saopštenje napisala:

Vedrana Lacmanović
Mreža Žene protiv nasilja
Autonomni ženski centar, Beograd


[1] Da bi se neko ubistvo okarakterisalo kao femicid učiniocu mora biti relevatan pol žrtve, tj. upravo činjenica da je žrtva žena. Kao takav, femicid je zločin protiv žena, motivisan mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, u kom učinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.
[2]Tri žene ubijene su macolom, jedna štapom, jedna oštrim predmetom, jedna metalnom šipkom, jedna motkom, jedna čekićem, a jedna je poilvena lepkom i spaljena.
[3] Ostalih deset žena ubijeno je: dve na ulici, jedna u cvećari u kojoj je radila, jedna u šumi, jedna u poker klubu, jedna u komšijinoj kući, jedna u automobilu, jedna u kući njenog sina, jedna u kući njenih roditelja, jedna u kafiću.

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...