27. 03. 2012.

BlicKrieg: Porodica - Žene 1: Muškarci 0


Treći tekst u serijalu "Borba polova u Srbiji" posvećen je braku, dok se četvrti bavi planiranjem porodice (odnosno potomstvom).  U trećem tekstu, "Žene prve spasavaju brak, ali i prve pokreću razvod", navode se podaci vezani za sklapanje brakova, razvode i pokušaje očuvanja istih. Tu saznajemo da se ljudi u današnje vreme ređe odlučuju za brak i da je to donekle uslovljeno i materijalnim razlozima. Naime, razvod može biti skup, i ljudi se često opredeljuju za 'život u zajednici' bez zakonskog okvira.

U ovom tekstu su daleko zanimljivije javne ličnosti i njihovo viđenje braka, odnosno muško - ženskih odnosa [1]. Dok je glumica Milica Milša navela kako je uspešan brak moguć jedino ukoliko su supružnici istinski partneri, i jedino ukoliko jedno drugo podržavaju u svemu (uključujući i karijeru), muzičar Zoran - Kiki Lesandrić se odlučio za taktiku - "priklanjanje novim vođama".
Žene nikad nisu bile tako izjednačene sa muškarcima kao što je to slučaj danas. Njihov položaj ne može da se meri  sa onim iz šezdesetih, sedamdesetih godina prošlog veka, njihova pozicija je mnogo bolja. One su i biološki jače. Predane su poslu, pedantnije, ambicioznije su od muškaraca i nemaju milosti na putu do uspeha. Ipak, one su i ženstvene i dalje vole da se dopadnu muškarcima. S druge strane, muškarcima je uvek potrebno da neko brine o njima, bilo da je to majka ili žena. Mislim da će matrijarhat zavladati u narednih 200 godina i da je 21. vek - vek žena.
Budućnost po Kikiju

Neretko se sreće ovakav pogled na stanje stvari. Dominacija mora da postoji - odnosno, kada se uvidi da je promena neminovna, može da se zamisli samo menjanje uloga, a ne i samog okvira. Ukoliko ne dominiraju muškarci, dominiraće žene; idemo ka drugoj krajnosti. Treća opcija, postizanje istinske ravnopravnosti i jednakosti, ne postoji, a Kiki, da se obezbedi za sledećih 200 godina, brže bolje krenuo da se umiljava suparnicama. Naravno, takav stav nije daleko od stava po kome je bolje očuvati status quo ili vratiti se na staro.

Četvrti tekst, "Vreme za potomstvo tek kada se napravi karijera" nastavlja sa porodičnom tematikom. Tema - natalitet, više nego popularna u predizbornoj Srbiji. U tekstu saznajemo:
Brakovi bez dece u Srbiji sve su češći. Mladi ljudi, okrenuti karijeri, kasnije stupaju u brak, a još kasnije se odlučuju za potomstvo. Srbija ide ka scenariju - jedno dete u porodici.
Ali zar nismo u prethodnom tekstu, samo dan ranije, saznali da je razvod skup i da je loša ekonomska situacija jedan od razloga za smanjenje broja sklopljenih brakova. U ovom tekstu, pak, Srbija je Menhetn. Mladi jure za karijerom, nemaju vremena za ljubav i decu, sebični su. Ali to nije sve. Problem je i nizak fertilitet i o tome, kao stručnjak, Vladimir Nikitović, demograf, kaže sledeće:
On navodi dve osnovne grupe uzroka za nizak fertilitet.
- Prvu čine demografski faktori predstavljeni znatno smanjenom populacijom žena u reproduktivnom dobu usled višedecenijskog snižavanja nivoa rađanja, kao i emigracijom najvitalnijeg stanovništva, što posebno pogađa manje sredine. Drugu grupu predstavljaju sociokulturni, odnosno strukturalni razlozi, kao što su širenje obrazovanja i zapošljavanja žena, promene u modelima braka i porodice i sl., širenje moderne kontracepcije i kontrole rađanja i začeća, odnosno odvajanje reprodukcije od seksualnosti - ističe Nikitović.
Rešenje svih naših problema
Uzrok 1: smanjuje se broj žena koje bi mogle da rađaju decu; uzrok 2: ove koje su ostale imaju određena prava. Ova izjava nije praćena nikakvim komentarom, što može jedino da nagovesti da se autorka teksta, Svetlana Palić, slaže sa izjavom i da u njoj ne vidi ništa problematično. Ako se kaže da je pad nataliteta problem i ukoliko se kaže da je jedan od uzorka obrazovanje i zapošljavanje žena, dostupnost kontracepcije i abortusa (koji se ne pominje eksplicitno), promena modela braka i porodice, nameće se zaključak da demograf smatra da bi uklanjanje ovih uzroka dovelo do rešenja problema. Odnosno, po demografu, problem je što se u današnje vreme žene smatraju ljudskim bićima, a ne mašinama za rađanje dece. Naravno da demograf to ne kaže, međutim, nema ni potrebe; naćiće se već neko ko će biti eksplicitniji.

Za kraj porodičnog izdanja borbe polova saznajemo:
Srbija odavno nije društvo u kom bi devojke već posle 20. trpele pritisak porodice da se udaju... U Srbiji se stanje toliko promenilo da se, nažalost, otišlo u drugu krajnost.
- Muškarci sve manje prilaze ženama, naročito onim ženama koje su lepe, uspešne i nezavisne. Takvih se žena muškarci plaše, jer se uz njih osećaju nesigurno - objašnjava Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut, dodajući da se oseća izvesna otuđenost među polovima.
I evo ga taj famozni odlazak u drugu krajnost. Kaže psihoterapeutkinja da porodice ne vrše pritisak na devojke da se udaju čim napune 20 godina. Ali kad odluku o udaji porodica prepusti devojkama, one se posvete karijeri i sebi, pa postanu "lepe, uspešnje i nezavisne", a to plaši muškarce. I eto problema: otuđenost među polovima, manje brakova, manje dece. Možda bi porodice trebalo da krenu da vrše pritisak na devojke tu negde oko 25te 27me godine, jer ipak, Srbija je moderno društvo.

Obrazloženje bodovanja: sudeći po stručnjacima, od žena zavisi da li će se brak spašavati ili završavati, od žena zavisi da li će do braka uopšte i doći; od žena takođe zavisi koliko će dece porodica imati i stoga još jedan bod za žene.

Indikativno je da se u ovom tekstu ne pominje nasilje u porodici, iako je taj vid nasilja prisutan u velikom broju porodica u Srbiji i iako je 2011 godina bila naročito poražavajuća što se broja žrtava tiče. Žrtve nasilja u porodici su većinom žene, međutim, u sedmom tekstu Blicovog serijala, posvećenom kriminalu, žene se, između ostalog, pominju kao ubice muževa i partnera. Ali, o tome u nekom od narednih tekstova. U sledećem tekstu bavimo se obrazovanjem.

[1] Još jedan prilog komentaru naziva serijala: javne ličnosti su smeštene u 'ženski ugao' odnosno 'muški ugao'. Samo se očekuje zgodna teta u bikiniju da po ringu pronese broj runde i da se začuje gong. Mada zgodna teta u bikiniju (mada češće i bez njega) se nalazi stranu ispred ili stranu iza teksta - čuvena Blic cica.

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...